vrijdag 3 oktober 2014

concert-photos ...hier wat eerste foto's van het concert,
zoals te zien online ... here some first
images from the concert, as they could
be seen online ...

hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen, ter plekke en via het web!
thanks to everyone who contributed, on location directly, and via the internet! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten